Industrijsko odpraševanje

Filtri IKV

- Filtri tipa IKV so vrečasti filtri z umirjevalno komoro. Čiščenje vreč poteka z vpihovanjem komprimiranega zraka.

Industrijski sesalniki

- Sistemi za centralno odsesovanje prahu.
- Kapaciteta odsesovanja od 0,5 ÷ 4 t/h.

Vibracijski dozerji

- Vibracijski dozerji za šaržiranje indukcijskih peči.