Oprema za livarne

Mešalniki za pripravo bentonitnega peska

- Mešalniki kapacitete do 160 t/h.
- Šarža mešalnika do 3.500 kg.
- Kapaciteta do 160 t/h.

Mešalniki za pripravo kemično vezanega peska

- Kontinuirni mešalniki kapacitete do 32t/h.
- Mešalniki z eno ali dvema rokama.

Oprema za pripravo in regeneracijo bentonitnega peska

Oprema za razbijanje form:
- Vibracijske iztresne rešetke
- Vibracijski bobni
- Vrtljivi bobni

Oprema za čiščenje peska in drobljenje grud:
- Drobilniki grud
- Poligonska sita
- Aeratorji

Oprema za hlajenje peska:
- Hladilni stolpi
- Kontinuirni hladilnik-mešalnik
- Šaržni hladilniki

Oprema za doziranje peska in dodatkov
- Tračni dozerji
- Polžni dozerji
- Tehtalne naprave
- Naprave za vpihovanje

Oprema za pripravo in regeneracijo kemično vezanega peska

Oprema za razbijanje odlitih form
- Iztresne rešetke

Regeneracija peska
- Drobilniki grud
- Regeneratorji

Formanje peska
- Vibracijske mize

Manipulacija form
- Obračalniki form
- Valjčne proge

Transporterji in elevatorji

- Tračni transporterji
- Vibracijski transporterji
- Lamelni transporterji
- Polžni transporterji
- Pnevmatski transport
- Elevatorji

Stabilni brusi

Brusi so primerni za brušenje manjših odlitkov.